EDEL Gris

EDEL GRIS är ett heltäckande foderprogram för grisar.

Vår styrka är högkvalitativa foder kombinerat med personlig service
och stor flexibilitet. Vår målsättning är att hitta en lösning för dig oavsett produktionsmodell.


Vi erbjuder allt från färdigfoder till premixer baserat på just din gårds förutsättninga