EDEL Nöt

Edel Nova
Inom Edel Nova hittar du färdigfoder som passar många olika typer av grovfoderoch utfodringssystem.
Vi håller en hög nivå av aminosyror i samtliga foder men jobbar med protein- och stärkelsenivåer, mängd fiber och dess kvalitet samt olika typer av fett.

Edel Koncentrat
Med EDEL Topp eller EDEL Komet kompletterar du din spannmål eller ett färdidfoder för att ytterligare höja nivån på foderstaten där det gör störst nytta. Grovfodergivans storlek och kvalitet påverkar utformningen av din foderstat och därmed ditt val av toppfoder. Varje foderstat är unik, komplettera med mineralfoder när det behövs.

EDEL FUFO
EDEL FUFO är speciellt framtaget för att passa fullfodergårdar. EDEL FUFO erbjuder för dessa en enkel lösning som ger strålande resultat. Oavsett om du köper färdigfoder eller har egen spannmål så har vi fodret som hjälper dig att optimera produktionen.

EDEL Eko
Vårt sortiment inkluderar färdigfoder och toppfoder som är mycket väl lämpade att använda både till mjölkkor och ungnöt.
Välj dina foder utifrån din gårds speciella förutsättningar och näringsinnehållet i gårdens fodermedel. Ekologiska foderstater har ofta hög grovfoderandel vilket gör det extra viktigt att se över djurens mineral- och vitaminförsörjning.

EDEL Vega – ett foder i din närhet!
Med Vega sortimentet vill vi komma bort från behovet av import från tredjeland.
I Sverige och Europa finns alla råvaror vi behöver för att tillfredställa våra högproducerande mjölkkors krav. I våra Vegafoder förekommer inga sojaprodukter eller produkter med ursprung från oljepalm.
Genom att använda närodlade råvaror minskar vi behovet av långa transporter och bidrar även till ett ökat miljötänk.

EDEL Kalv och Ungnöt
Ungnötsfodren har höga krav på råvarusammansättningen och är näringsmässigt anpassade efter ungdjurens speciella behov.
Våra Ungnötsfoder fungerar utmärkt till köttdjursuppfödning men även till rekryteringsdjur.